Pogoji poslovanja

Aromica

Splošni pogoji

Splošni pogoji spletne trgovine aromica.si (v nadaljevanju spletna stran ali spletna trgovina ali trgovina) so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Spletno trgovino upravlja družba Tamaro d.o.o. (v nadaljevanju družba ali prodajalec ali ponudnik). Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Podatki o družbi: Tamaro d.o.o., Finžgarjeva ulica 14a, Radenci. Davčna številka: SI36627283, matična številka: 8640521000, vpisana pri Okrožnem sodišču v Murski soboti dne 14.5.2020, številka vpisa v sodni register je Srg 2020/13592, poslovni račun odprt pri Delavska hranilnica d.d., IBAN SI56610000023960705.

Oseba, ki vstopi v spletno trgovino je “obiskovalec”, če se registrira, postane “uporabnik”, ko opravi nakup, je “kupec”.

Za nakup ali uporabo izdelkov iz spletne trgovine morate biti starejši od 18 let. S potrdilom strinjanja s spodaj navedenimi splošnimi pogoji hkrati potrjujete, da ste starejši od 18 let.

Predmetni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani pod “Pogoji poslovanja”. Z objavo na spletnem mestu se šteje, da so kupcu splošni pogoji znani, s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pa kupec izjavlja, da se je s splošnimi pogoji seznanil in se z njimi v celoti strinja.

V kolikor kupec poda izjavo, da ne soglaša s pogoji poslovanja, ima družba pravico, da odstopi od pogodbe.

Ponudnik si prizadeva pravočasno posodabljati spremembe in skrbeti za pravilnost podatkov na spletni strani, vendar so morebitne napake kljub temu mogoče in ponudnik zanje ne odgovarja. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja in le-te veljajo od trenutka objave na spletni strani.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med kupcem in trgovino. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje kupec v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Kupec s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji trgovine. Kot podpis pogodbe se šteje tudi oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini.

Vsa obvestila kupcem, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje trgovina preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Trgovina lahko obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta obe stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

Dostopnost informacij

Družba se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

1. identiteto družbe (ime in sedež družbe, številka registra),
2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
3. bistvene značilnosti blaga,
4. dostopnost produktov (vsak produkt, ki je v ponudbi na spletnem mestu, je dostopen v razumljivem roku)
5. pogoje dostave produktov (način, kraj in rok dostave),
6. vse cene so jasno in nedvoumno določene in razvidno je prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
7. način plačila in dostave,
8. časovno veljavnost ponudbe,
9. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo produkta,
10. pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi.

Uporaba jezika

Družba v skladu s prvim odstavkom 2.člena ZVPOT posluje v slovenskem jeziku. Te informacije so v jeziku, ki so potrošnikom na območju Republike Slovenije lahko razumljivi. Namesto besednega jezika podjetje pri označevanju izdelkov uporablja tudi splošno razumljive simbole in slike.

Kadar je poslovanje namenjeno tudi tujcem, poleg slovenščine družba uporablja tuj jezik. Spletna trgovina ponuja izbiro jezika angleščina.

Vrste uporabnikov

Nakup v spletni trgovini je možen tako za registrirane kot neregistrirane uporabnike spletne trgovine. Ob registraciji v sistem pridobi uporabnik uporabniško ime, ki je enako naslovu e-pošte ter geslo. V uporabniškem računu lahko registriran uporabnik preverja naročila in spreminja svoje podatke.

Ponudba

Produkti ponujeni preko spletne trgovine so del ponudbe družbe Tamaro d.o.o. Cene produktov so predstavljene kot maloprodajne cene in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene vsebujejo tudi stroške pošiljanja razen za primere pošiljanja v druge države EU. Pri nakupu so veljavne cene, ki veljajo ob potrdilu naročila. Cene izdelkov lahko ponudnik spremeni brez predhodnega obvestila. Spletna trgovina je podprta s strani WooCommerce, ki zagotavlja spletno platformo za prodajo izdelkov.

Fotografije

Ponudnik se trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, vendar kljub temu lahko pride do sprememb v barvi določenih komponent, modelu embalaže in drugih dodatkih zaradi dobavljivosti le-teh, kot tudi do odstopanja barvnih odtenkov na fotografijah zaradi različne svetlobe pri fotografiranju in zaradi odstopanja med barvami na vašem prikazovalniku zaslona ter barvami v živo.

Nakup / naročilo

Spletna trgovina deluje 24 ur na dan, razen v primeru tehničnih težav. Uporabnik lahko izbira in nakupuje izdelke iz seznama v spletni trgovini. Vsi izdelki, navedeni v spletni trgovini, so na voljo do odprodaje zalog. V previdena polja uporabnik posreduje zahtevane podatke (e-mail, ime, priimek, naslov in tel. številko), ki jih potrebujemo za potrditev in zaključek naročila ter dostavo izdelka. Uporabnik potrdi naročilo s klikom na gumb ‘Potrdi naročilo''.

Po oddaji naročila, kupec prejme na elektronski naslov obvestilo o uspešno oddanem naročilu. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o potrditvi naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika. V naslednjem elektronskem obvestilu kupec prejme še podatke o dobavi paketa ter račun. Račun za nakupljene izdelke kupec prejme v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je vpisal ob naročilu oziroma registraciji.

Načini plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila blaga:

· ob naročilu - plačilo s kartico (Visa, Mastercard)
· ob naročilu - plačilo preko sistema PayPal
· plačilo z bančnim nakazilom

Kupec v postopku oddaje naročila pri sklenitvi pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev izrecno potrdi, da se s potrdilom naročila strinja s plačilom. Funkcija, ki sproži oddajo naročilo, je označena z besedami “kupite sedaj”. S potrdilom naročila je povezana obveznost plačila družbi.

Stroški pošiljanja

Ponudnik pošilja produkte znotraj Evropske unije. Ponudnik nudi brezplačno dostavo znotraj Slovenije za vsa naročila. Za Evropo se stroški pošiljanja zaračunajo dodatno in znašajo 15 EUR na paket. Pošiljanje v države izven Evropske unije zaenkrat ni mogoče.

Bonus koda

Bonus koda prinaša različne ugodnosti (popusti na izdelke ...) pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno bonus kodo objavi ponudnik na način, ki odgovarja namenu marketinške akcije ponudnika. Ponudnik ne zagotavlja, da v času nakupa obstaja aktivna bonus koda.

Aktivno kodo najdete na naslovni strani oglasnega sporočila, v elektronskem sporočilu ali drugih medijih. Koda prinaša različne ugodnosti. Vsakršna koda je vedno časovno omejena, izkoristiti pa se mora v omejenem določenem roku, sicer je neveljavna.
Kako uporabim bonus kodo (kupon)?

Bonus koda je alfanumerični niz znakov, ki jo uporabnik vnese pred zaključkom naročila z vnosom v polje “bonus koda". Za tem se v sistemu samodejno aktivira kuponu pripisana ugodnost in v košarici izdelkov postane razvidno, da je kupon aktiviran.

Pravica do odstopa

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prejema blaga v posest, družbi na elektronski naslov shop@aromica.si nedvoumno in jasno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah.
Kupec v skladu s petim odstavkom 43.člena ZVPot nima pravice do odstopa pri individualiziranih proizvodih, ker gre za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Vračila za ceno proizvodov, ki vključujejo individualiziran potisk na blago ali na darilno embalažo, družba ne more ponuditi.
Kupec mora nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od naročila, ponudniku vrniti blago na naslov: Tamaro d.o.o., Finžgarjeva ulica 14a, 9252 Radenci, Slovenija.
Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo (preverja se poštni žig).

Strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga. Kupec pošlje blago, ki je predmet odstopa od pogodbe, priporočeno (kjer je zahtevan osebni prevzem s strani ponudnika). Kupec ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo. Vračilo plačila bo družba opravila nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe. Podjetje ima pravico zadržati vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Kupec mora produkt vrniti ponudniku nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

V primeru, da se zaradi uporabe vrne blago brez originalne embalaže ali je blago poškodovano, lahko družba zoper kupca uveljavlja zahtevek za povračilo zmanjšanje vrednosti blaga. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena bonus koda oziroma koda za popust, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek.

Stvarna napaka

Napaka je stvarna, če nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero je ponudnik navajal, da jo ima. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki kupec ponudniku sporoči preko elektronskega sporočila na shop@aromica.si s slikami, kjer so dokumentirane pomanjkljivosti oziroma preko dopisa, kjer specificira pomanjkljivosti.

Ponudnik bo pisno odgovoril kupcu na obvestilo ali zahtevek, najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu. Ponudnik ne odgovarja za napake, ki se pojavijo po 2 letih od nakupa. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki in ponudnik napako prizna, ima pravico od ponudnika zahtevati, da ali odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali vrne plačani znesek.

Intelektualna lastnina

Vse pravice pridržane. Vsa besedila, fotografije, ilustracije, video posnetki in njihove izpeljanke naj tej strani so predmet zaščite avtorskih pravic in druge intelektualne lastnine. Teh predmetov ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Ponudnik pod nobenim pogojem ni odgovoren za katere koli povezave, ki niso del tega spletnega mesta, ali katera koli druga spletna mesta, ki so ali niso povezana s tem spletnim mestom. Ponudnik zavrača vso odgovornost za pravilnost katerih koli podatkov, ki so na voljo na teh povezanih straneh, in katerih koli izdelkov ali storitev, ki so na voljo na teh spletnih mestih.

Varstvo podatkov

Ponudnik je skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov oz. kupcev spletne strani www.aromica.si. Ponudnik za nedoločen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletne trgovine www.aromica.si, pri kupcih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, spol, čas in datum nakupov in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Na spletnem mestu www.aromica.si se zaradi dodatnih informacij nahajajo tudi povezave do spletnih mest, ki jih ne upravlja ponudnik. Ponudnik navedenih spletnih mest ne nadzira in ne odgovarja za njihove politike zbiranja in upravljanja podatkov. 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Pritožbe in spori

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova shop@aromica.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen in obsega: sprejem pritožbe, preverjanje pritožbe, obravnavo pritožbe in odgovor kupcu v zvezi s pritožbo. Ponudnik bo v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 8 dneh potrdil, da je prejela pritožbo in sporočila kupcu, kako dolgo jo bo obravnavala in ga vseskozi obveščala o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval, da se morebitne pritožbe in spori rešijo sporazumno.

Politika zasebnosti

Aromica

Splošno

Ponudnik (podjetje Tamaro d.o.o., v nadaljevanju »ponudnik«) se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja na spletni strani aromica.si.

Uporaba osebnih podatkov

Ponudnik za potrebe opravljanja storitve zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:
ime in priimek
naslov za dostavo
naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
geslo v šifrirani obliki
kontaktno telefonsko številko
državo bivanja
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja. Ponudnik podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima ponudnik sklenjeno poslovno sodelovanje (in so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik) ter javnim organom, ki imajo pravno podlago za zahtevanje podatkov.

Namen uporabe

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila. S posredovanjem osebnih podatkov ob sodelovanju v nagradnih igrah ali naročilu na novice preko elektronske pošte, uporabnik dovoljuje ponudniku obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik s posredovanjem podatkov dovoljuje ponudniku, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje novic preko elektronske pošte, telefonske številke ali Facebook Messengerja in drugega oglasnega gradiva.

Piškoti

Piškotki so tekstovne datoteke, ki se ob obisku in uporabi spletnega strani shranijo na uporabnikovo napravo, s katero uporabnik dostopa do spletne strani. Ker si nenehno prizadevamo, da bi vam zagotovili najboljšo možno uporabniško izkušnjo, naše spletne strani delujejo optimalno le, če so piškotki omogočeni. Tako vas lahko prepoznamo ob ponovnem obisku naše strani, obenem pa nam piškotki omogočajo odkrivanje in odpravljanje napak, zato je vaš ogled hitrejši in še bolj prilagojen vašim potrebam. Piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov oziroma informacij, ki bi vas lahko identificirale. Na spletni strani uporabljamo naslednje piškotke:

Upravljanje nastavitev vaše zasebnosti z uporabi piškotov

Pri vašem prvem obisku naše spletne strani vas s pasico na spletni strani vprašamo za dovoljenje za uporabo piškotkov. Če jo dovoljujete, kliknite na gumb »Sprejmi« na desni strani. Nastavitev si bomo zapomnili za naslednji obisk spletne strani. S klikom na povezavo »Nastavitev piškotkov« vam je omogočena tudi možnost izklopa funkcionalnih piškotkov, in sicer s klikom na povezavo »Omogočeno«. Nastavitev lahko kadarkoli spremenite.